Copyright © 2018 created by Webtech Solutions

 

אנו נוכל לעזור לכם בתחומים הבאים

הכנת כתב תביעה או הגנה לבית

משפט לתביעות קטנות

שמאות רכב

תיאום מוסך

הכנת חוות דעת טכנית

נגרם נזק מכני לרכבכם ?
במוסך או כתוצאה מכשל יצרן אנחנו הכתובת .

נגרם נזק מכני לרכבכם ?
במוסך או כתוצאה מכשל יצרן אנחנו הכתובת .

 

הכנת כתב תביעה

 כדאי לכם להיות מוכנים. 

מכיוון שמולכם יעמוד נציג חברת הביטוח.

שירותי שמאות רכב

כיום כל אחד רשאי לבחור שמאי באופן עצמאי. הזמינו אצלנו שמאי פרטי ונדאג לכם ולכספכם.

בדיקה במוסך שלכם 

בנזקים עד 2500 ש"ח לא כדאי לתבוע את חברת ביטוח. שינוי בתנאי הפרמיה תעלה לכם יותר מתיקון עצמי של רכבכם אנו נבדוק את עלות התיקון ואיכותו .  

חוות דעת טכנית

נגרם נזק מכני לרכבכם ?
במוסך או כתוצאה מכשל יצרן אנחנו הכתובת .

רוצים לדעת עם התיקון באחריות ? נוהלי יצרן 

אנחנו הכתובת .