Copyright © 2018 created by Webtech Solutions

קופסא שחורה

תאונת דרכים היא אירוע קשה וטראומטי. לפעמים מסתיים בנזק לרכוש בלבד ולפעמים מסתיים בנזק  לרכוש וגם חלילה לנפגעים בנפש.

 

בזמן התאונה ולאחריה , המעורבים בתאונה נמצאים "בעיוורון " ובטראומה ואינם זוכרים מאומה ולפעמים אינם "מעוניינים לזכור" ולספר מה ארע...  והם עסוקים רק בתוצאות הנזק לכלי הרכב וחלילה בנפגעים בנפש.

 

 נסיון אישי  של 30 שנה, כמומחה לאיתור תקלות דיאגנוסטיקה בעזרת מחשב הרכב , אני מכיר על בוריו את כול מערכות הרכב המכניות והאלקטרוניות.

החל משנת 2012 הוצא תקן אמריקאי שמחייב את כלל היבואנים והיצרנים בארצות הברית להתקין בכול רכב אביזר שיתעד מהלך של חמש שניות טרם אירוע תאונה ועוד שתי שניות לאחר התאונה. התיעוד נשמר ברכב ב"קופסה שחורה" . 

ה"קופסה השחורה" היא למעשה רכיב זכרון בתוך מחשב כריות האויר ברכב  והוא קיים ומובנה בכל רכב . 

 

על מנת להגיע לאמת ולתת את כול התשובות הנכונות במקרה של תאונת דרכים, נסענו להשתלמות בגרמניה. לאחר שלמדנו את הפעלת המערכת לשחזור תאונות דרכים.

הבנו עד כמה המערכת נחוצה וחשובה למערך התעבורה בישראל. המערכת לשחזור תאונות דרכים  יכולה לתת חוות דעת מקצועית על התאונה: ללקוחות הפרטיים , למשטרת ישראל, לחברות הביטוח ולקציני הבטיחות בתעבורה, ועוד.

החברה שלנו רכשה את הציוד מחברת BOSCH הגרמנית.  הציוד הינו מחשב שנקרא BOSCH CDR ובעזרתו אנחנו מתחברים לקופסא השחורה ומשחזרים את מה שאירע לפני ואחרי התאונה.

 

על פי נתוני השחזור שאנחנו מפענחים מהקופסה השחורה, ולאור ניסיוננו הרב אנחנו יכולים לקבוע בוודאות את הגורמים המדויקים לתאונת הדרכים