הצורך בחוקר תאונות פרטי

חוקר תאונות פרטי ( בוחן תנועה ) מגיע למקום שבו התרחשה תאונת דרכים, גם זמן רב לאחר קרות התאונה. הוא בוחן את כלל הממצאים שתועדו בזירת התאונה מול מסקנות החוקרים ( חב ביטוח או משטרה ) ומציג  בתוך פרק זמן קצר את הסיבות שגרמו לה.

עדיף לשלב חוקר תאונות פרטי מיומן ומקצועי מהשלב הראשוני של קרות התאונה כדי לתעד בצורה הטובה את הממצאים שיכולים להביא לשינוי תוצאות חקירת המשטרה או מסקנות חברת הביטוח . 

 

Copyright © 2018 created by Webtech Solutions