Copyright © 2018 created by Webtech Solutions

שמאי רכב

  

 

 

 

מוסך בהסדר ומוכר ע"י חברת הביטוח ומוסך שאינו בהסדר ואינו מוכר ע"י חברת הביטוח.

ההבדל בין שני המקרים הוא בעלות ההשתתפות העצמית שצריך לשלם המבוטח. במקרה של מוסך הסדר  שמאי הרכב נשלח ע"י חברת הביטוח והוא שייקבע את עלות התיקון, האם להחליף לחלקים חדשים ומקוריים או תיקון הישנים או החלפה לחלקים משומשים (מפרוק).

היות ולא ניתן להשיב את הרכב למצבו טרום התאונה, הוחלט ע"י וועדת ששון לקבוע תגמול כספי למבוטח על פי אחוזי ירידת ערך הרכב.

מצורף לינק לאתר באינטרנט

במקרה ובחר המבוטח במוסך שאינו בהסדר , הוא ייבחר את בשמאי פרטי  ויבחר במוסך המתקן ובשני המקרים התיקון והאינטרסים יהיו רק לטובת המבוטח.

אמנם העלות הראשונה תהיה גבוהה יותר, אך על כול 1% של ירידת ערך הרכב , יפוצה המבוטח על ידי חברת הביטוח בכסף שיפצה על ההשקעה הראשונית ואף תישאר יתרה שתועבר לחשבון המבוטח.

במקרה של נזק של צד שלישי ואינכם אשמים בתאונה, שמאי פרטי זה מומלץ וחובה.

חברתנו מספקת שרותי שמאות רכב , שילוב של שמאי וחוקר תאונות יביא לכם חסכון  כספי זמן ויבטל את הצורך להזמין כמה בעלי מקצוע 

אנו נתקדם לפי צורכי הלקוח  ונלווה אתכם עד קבלת כספכם